Våra äppelsorter

Den svenska frukten växer långsamt på grund av klimatet. Äpplena får därför god tid att utveckla fin arom och frisk syra. Smaken på dryckerna varierar beroende sorten och när på säsongen den är pressad. Vi tillsätter inget socker utan använder äpplet som sötningsmedel.

Aroma

Framtagen på Balsgård av Per-Olof Bergendahl som korsade sorterna Ingrid-Marie och Filippa och fick fram Aroma. Som namnet antyder har frukten en fantastisk arom. Stora vackra äpplen.

Rubinola

Ett vackert klotrunt äpple med en frisk och lite syrlig men mycket god smak. Rubinola har det högsta C-vitaminvärdet bland de kända äppelsorterna. Sorten är motståndskraftig mot vissa sjukdomar och rekommenderas i ekologisk odling. Ursprungligen från Tjeckien.

Santana

Speciellt motståndskraftig mot många sjukdomar som kan drabba äpplen. Härstammar från Holland, har fast fruktkött med mycket syra i början av säsongen. Om du är känslig mot äpplen kanske du kan äta Santana. Den innehåller ovanligt lite av det protein som vissa är känsliga emot. Tål väl att lagras.

Hornsberg

Sorten har troligtvis uppkommit på Hornsbergs Gård i Tjust, och det är därifrån den fått sitt namn. Den har också gått under namnen Hornsbergs Rosenäpple och Rosenastrakan. Enligt pomologen Arnman fanns moderträdet kvar, dock skröpligt, år 1915, och han påstår att det ”utan all dispyt är ett svenskt äpple”, men det framgår inte om moderträdet varit ympat eller inte. Sorten blev mycket allmän i Tjust-bygden, och spreds även till många andra delar av landet. Sveriges Pomologiska Sällskap har utsett Sveriges landskapsäpplen genom att välja ut äpplen som är karakteristiska för Sveriges olika landskap, dels genom att de odlats länge i landskapet och dels på grund av att deras härdighet passar landskapet. Hornsberg blev då utsett till Smålands landskapsäpple. Hornsberg är ett tidigt sommaräpple som mognar lite tidigare än liknande sorter. Redan i augusti kan man njuta av dessa äpplen.

Holländare

Sortens ursprung är okänt i trädgården. Denna sort ansågs vara lämplig för inympning i ängsbackarnas vildaplar. Eftersom sorten heter Holländare kan man tro att den är av holländskt ursprung, men frukter sända till Holland har inte kunnat identifieras som någon känd sort där. Den var vanlig i Tjust i nordöstra Småland på 1930-talet. Enligt en uppgift kommer äpplet från Lemberg som hörde till det gamla kejsardömet men idag heter Lvov och ligger i Ukraina. Äpplet är relativt stort, och dess skal är mestadels grönt. Köttet som är fast har en milt syrlig smak. I Sverige odlas Holländare gynnsammast i zon 1–2.

Ölands Kungsäpple

Sorten odlas mest på Öland och i Kalmartrakten. Hur denna sort uppkommit och vad dess äldre historia är vet man inte så mycket om, men man vet att sorten odlats på Öland sedan 1800-talet. Den förste som uppmärksammade äpplet var Olof Eneroth, som la märke till den på en utställning i Stockholm 1859. Eneroth trodde först att det var en svensk kärnfrukt, men beskrev den sedan i sin pomologi under namnet Scharlakansparmän. Han upptäckte senare att det varit ett misstag att föra samman dessa sorter, och i “Bihang till Svensk Pomona” rättade han till felet och redde ut begreppen. Namnförbistringen levde dock kvar länge. Eftersom den är så vackert röd är det ett perfekt julgransäpple.

Kalmar Glasäpple

Ursprunget är okänt. Pomologen Eneroth fann sorten spridd i trakten av Kalmar och på Gotland, och antog att dess ursprung var tyska Schleswig-Holstein, liksom flera andra sorter som odlades i trakten. Man har dock inte hittat några motsvarigheter i andra länder. Varifrån sorten nu än kommer från början kan man konstatera att den har odlats sedan 1700-talet i Sverige. Mest odlad har den varit i Kalmartrakten. Den har också odlats en del på Öland, då under namnet Hålflugäpple eller Flugäpple eftersom fodret sitter så djupt.

Stenbergsäpple

Sortens ursprung är okänt, troligtvis utländskt. Antagligen är den släkt med Borsdorferäpplet. Frukten har fått sitt namn efter Stenbergs gård i närheten av Kalmar där den odlades på 1860-talet under namnet Lökäpple. Den lär i början av 1900-talet enbart ha förekommit i några enstaka gamla trädgårdar i Kalmartrakten.